Skuteczność terapii lustrzanej w łagodzeniu bólu fantomowego – przegląd systematyczny

23.02.2023
Omówienie artykułu: Effects of mirror therapy on phantom limb sensation and phantom limb pain in amputees: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
F. Wang i wsp

Opracowały: Anna Bagińska, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Skróty: CI – przedział ufności, RCT – badanie z randomizacją, SMD – standaryzowana średnia różnic

Metodyka: przegląd systematyczny z metaanalizą 9 RCT opublikowanych w latach 2007–2020

Populacja: 372 chorych po jednostronnej amputacji kończyny górnej, jednostronnej amputacji kończyny dolnej lub obustronnej amputacji kończyn dolnych z czuciem fantomowym lub bólem fantomowym

Interwencja: terapia lustrzana (chory obserwuje lustrzane odbicie swojej nieuszkodzonej kończyny, nakładające się na stronę amputowaną lub ruchy kończyn innych osób w przypadku amputacji obustronnej)

Kontrola: w zależności od badania: terapia z zasłoniętym lustrem, wizualizacja, ćwiczenia fantomowe, stymulacja dotykowa, ćwiczenia sensomotoryczne, przezskórna elektryczna stymulacja nerwów

Wyniki: p. tab.

Tabela. Terapia lustrzana, w porównaniu z leczeniem kontrolnym u chorych z odczuwaniem fantomowym lub bólem fantomowym w okresie 3–6 miesięcy
Punkty końcowe Liczba badań/liczba osób SMD (95% CI)
terapia lustrzana vs jakakolwiek interwencja kontrolna w okresie 3–6 miesięcy
nasilenie bólu fantomowegoa 9/372 –0,81 (od –1,36 do –0,25)
terapia lustrzana vs zakryte lustro w okresie 3–6 miesięcy
nasilenie bólu fantomowegoa 3/90 –0,25 (od –0,73 do 0,24)
terapia lustrzana vs wizualizacja w okresie 3–6 miesięcy
nasilenie bólu fantomowegoa 4/167 –1,47 (od –2,42 do –0,52)
terapia lustrzana vs jakakolwiek interwencja kontrolna w okresie 3 miesięcy
nasilenie bólu fantomowegoa 5/254 -0,59 (od -1,16 do -0,03)
terapia lustrzana vs jakakolwiek interwencja kontrolna w okresie 6 miesięcy
nasilenie bólu fantomowegoa 5/164 -1,21 (od -2,22 do -0,20)
a ocena za pomocą skali wzrokowo-analogowej lub numerycznej

Wnioski

U chorych po amputacji kończyny z czuciem fantomowym lub bólem fantomowym zastosowanie terapii lustrzanej – w porównaniu z leczeniem kontrolnym (w zależności od badania: terapia z zasłoniętym lustrem, wizualizacja, ćwiczenia fantomowe, stymulacja dotykowa, ćwiczenia sensomotoryczne, przezskórna elektryczna stymulacja nerwów) – może zmniejszać nasilenie bólu fantomowego zarówno w krótkim (3 mies.), jak i w dłuższym (6 mies.) okresie obserwacji. Należy jednak pamiętać, że ryzyko błędu systematycznego w badaniach włączonych do metaanalizy oceniono jako duże, a same badania cechowały się dużą niejednorodnością, dotyczącą m.in. czasu trwania i częstotliwości wykonywania ćwiczeń w grupach eksperymentalnych. Konieczne są dalsze, poprawnie zaprojektowane RCT, przeprowadzone z udziałem większej liczby uczestników oraz z dłuższym okresem obserwacji, które pozwolą potwierdzić uzyskane wyniki.

Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Pacjent po amputacji kończyny – postępowanie i powikłania
  • Ból podczas oddawania moczu (mikcji)
  • Ból w okolicy lędźwiowej (ból „w boku”; ból „pleców”)
  • Ból ręki i nadgarstka
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat