Leczenie przeciwbólowe u chorych otrzymujących acenokumarol lub warfarynę

Leczenie przeciwbólowe u chorych otrzymujących acenokumarol lub warfarynę
31.01.2013

Pytanie nadesłane do redakcji

Pacjent 52 lata, po wszczepieniu zastawki mitralnej przed 30 laty, przyjmujący na stałe acenokumarol, aktualnie INR 2,5; krążeniowo wydolny, zgłosił się z bólami kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowo-dyskopatycznej. Jakie leczenie przeciwbólowe można włączyć?

Odpowiedziała

dr med. Magdalena Kocot-Kępska
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Według nowych doniesień paracetamol wpływa m.in. na układ hemostatyczny poprzez hamowanie cyklooksygenazy COX-1 obecnej w płytkach krwi. Działanie takie nie jest jedynie obserwowane po jednorazowym podaniu doustnym paracetamolu w dawce 1–1,95 g. Autorzy prac klinicznych sugerują, że antyagregacyjny mechanizm działania paracetamolu może mieć znaczenie kliniczne u pacjentów stosujących leki upośledzające krzepliwość krwi bądź też u pacjentów z samoistnymi zaburzeniami krzepnięcia.
Większość publikacji dotyczących interakcji paracetamolu z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi dotyczy warfaryny, jednak takie same interakcje zachodzą w przypadku acenokumarolu i dlatego eksperci farmakologii klinicznej zalecają ostrożność przy stosowaniu wszystkich doustnych leków przeciwkrzepliwych. Możliwość niekontrolowanego wzrostu INR oczywiście zależy od dawki i czasu podawania paracetamolu, pojawia się zwykle po około tygodniu stosowania dużych dawek.
W przypadku opisanego pacjenta z bólem w przebiegu choroby zwyrodnieniowej nie spodziewamy się, by jednorazowa dawka paracetamolu wyleczyła dolegliwości bólowe. Leczenie farmakologiczne będzie raczej długotrwałe, stąd propozycja zastosowania leków opioidowych bezpieczniejszych przy dłuższym stosowaniu, uwzględniając choroby współistniejące i stosowaną farmakoterapię.
Paracetamol dotychczas był uważany za lek bezpieczny (pod kątem hamowania obwodowych cyklooksygenaz COX-1 i COX-2), jednak w świetle najnowszych doniesień o możliwości niekorzystnych interakcji z NLPZ i zwiększania ryzyka powikłań krwotocznych, a także doniesień o działaniach niepożądanych w postaci krwawienia z górnego odcinka przewodu pokrmowego przy przyjmowaniu paracetamolu (Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków UJ CM Kraków), należy z większą ostrożnością podchodzić do stosowania paracetamolu u pacjentów z bólem przewlekłym.

PIŚMIENNICTWO

1. Wordliczek J., Woroń J., Dobrogowski J.: Nieopioidowe leki przeciwbólowe. [W:] Dobrogowski J., Wordliczek J. (red.): Leczenie bólu. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011
2. Brune K., Hinz B.: Paracetamol, ibuprofen, or a combination of both drugs against knee pain: an excellent new randomised clinical trial answers old questions and suggests new therapeutic recommendations. Ann. Rheum. Dis. September 2011 Vol 70 No 9 
3. Hinz B., Brune K.: Paracetamol and cyclooxygenase inhibition: is there a cause for concern? Ann. Rheum. Dis. 2012; 71: 20–25. doi:10.1136/ard.2011.200087
4. Munsterhjelm E., Niemi T.T., Ylikorkala O. i wsp.: Characterization of inhibition of platelet function by paracetamol and its interaction with diclofenac in vitro. Acta Anaesthesiol. Scand. 2005; 49: 840–846

Leczenie przeciwbólowe u chorych otrzymujących acenokumarol lub warfarynę

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Sponsorem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat