Kompendium wiedzy z chirurgii – pytanie 22
Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego

Opracowali: dr n. med. Michał Natkaniec i dr n. med. Tomasz Kruszyna

https://www.istockphoto.com/

Odpowiedzi na to i inne pytania wraz z omówieniem dostępne w czasopiśmie Medycyna Praktyczna - Chirurgia.

Najpoważniejszym nieonkologicznym powikłaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) jest toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum). Charakterystyczne jest objęcie stanem zapalnym ściany jelita z komórkami mięśniowymi i odpowiedzialnymi za perystaltykę splotami nerwowymi włącznie. Wskaż prawidłowy sposób postępowania w przypadku tego powikłania.


Medycyna Praktyczna – Chirurgia