Kompendium wiedzy z chirurgii – pytanie 24
Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego

Opracowali: dr n. med. Michał Natkaniec i dr n. med. Tomasz Kruszyna

https://www.istockphoto.com/

Odpowiedzi na to i inne pytania wraz z omówieniem dostępne w czasopiśmie Medycyna Praktyczna - Chirurgia.

W trakcie kolonoskopii w ramach programu badań przesiewowych u 64-letniego mężczyzny bez objawów chorobowych, z niecharakterystycznym wywiadem rodzinnym, w poprzecznicy uwidoczniono niewielki 5–6-milimetrowy polip, którego usunięto szczypcami biopsyjnymi i przesłano do weryfikacji histopatologicznej. Ponadto w zstępnicy uwidoczniono polip podobnej wielkości i morfologii, który również usunięto. Obie polipektomie były makroskopowo radykalne. W badaniu histopatologicznym rozpoznano polipy hiperplastyczne. Prawidłowym zaleceniem nadzoru onkologicznego dla tego chorego będzie:


Medycyna Praktyczna – Chirurgia