Kompendium wiedzy z chirurgii – pytanie 29
Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego

Opracował dr n. med. Michał Natkaniec

https://www.istockphoto.com/

Odpowiedzi na to i inne pytania wraz z omówieniem dostępne w czasopiśmie Medycyna Praktyczna - Chirurgia.

Endoskopowe protezowanie dróg żółciowych z powodu żółtaczki mechanicznej w przebiegu raka głowy trzustki:


Medycyna Praktyczna – Chirurgia