Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Chirurgia ogólna

 • Usuwanie kleszcza

  W każdym przypadku wskazane jest jak najszybsze usunięcie kleszcza ze względu na ryzyko boreliozy lub wirusowego zapalenia mózgu. Opis zabiegu usuwania kleszcza.

 • Tracheostomia techniką otwartą

  Zapraszamy do lektury bogato ilustrowanego artykułu poświęconego technice tracheostomii chirurgicznej, jak również zamieszczonego wcześniej w serwisie opracowania redakcyjnego „Techniki tracheostomii przezskórnej”.

 • Sepsa – nowa uzgodniona definicja 2016

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler w krótkim praktycznym résumé podaje nowe definicje sepsy i wstrząsu septycznego oraz zwraca uwagę na najistotniejsze różnice między definicją aktualną a obowiązującymi w przeszłości.

 • Odległe wyniki rekonstrukcji powłok jamy brzusznej przy użyciu bezkomórkowej macierzy skórnej

  Badanie retrospektywne: u 191 dorosłych chorych zrekonstruowano powłoki brzucha z użyciem bezkomórkowej macierzy skórnej w celu zamknięcia ubytku będącego następstwem operacji przepukliny brzusznej lub resekcji ze wskazań onkologicznych, a następnie objęto ich obserwacją (36–104 mies.).

 • Zakrzep brzeżny odbytu

  Zakrzep brzeżny uchodzi za zmorę ciężarnych, informatyków i księgowych. Niektórzy uważają, że postępowanie zależy od stopnia nasilenia dolegliwości, inni – że od czasu, jaki minął od początku objawów: zakrzep powstały do 72 h należy odbarczyć operacyjnie, zaś bohater, który przetrzyma ból i zgłosi się do lekarza później, ma być leczony zachowawczo. Generalnie za „złoty standard” uważa się leczenie zabiegowe.

 • Śródoperacyjna ECPW a LBDE u chorych na kamicę PŻW

  Czy w przypadku chorych z kamicą przewodową poddanych laparoskopowej cholecystektomii ze wskazań doraźnych można mówić o przewadze ECPW bądź LBDE?

 • Leczenie płynami w okresie okołooperacyjnym

  Dożylna płynoterapia jest integralnym i ratującym życie elementem postępowania z chorymi wymagającymi leczenia chirurgicznego. Nadmiar płynów podawanych i.v. to jedna z przyczyn nasilenia reakcji zapalnej w tkankach, powstawania obrzęków oraz upośledzenia gojenia. Aby temu zapobiec, stosuje się: strategię zerowego bilansu płynów (restrykcyjną) oraz leczenie płynami ukierunkowane na cel.

 • Porównanie wyników leczenia żylaków żyły odpiszczelowej w zależności od techniki zabiegu

  Uwzględniono 12-miesięczną obserwację zakwalifikowanej do badania z randomizacją grupy chorych z objawowymi, niepowikłanymi żylakami żyły odpiszczelowej, których leczono różnymi metodami.

 • Najczęstsze nieprawidłowości w farmakoterapii w praktyce chirurga – lista TOP 10

  W artykule nie tylko omówiono najczęściej popełniane błędy, zamieszczono również konkretne wskazówki, które pomogą zredukować liczbę powikłań w praktyce chirurgicznej.

 • Żucie gumy po laparoskopowej resekcji jelita grubego

  Badaniem objęto 82 chorych poddanych laparoskopowej resekcji jelita grubego. Połowa z nich żuła gumę 3 razy dziennie od 1. dnia do momentu wypisania ze szpitala.

99 artykułów - strona 1 z 10

Medycyna Praktyczna – Chirurgia