Chirurg i ciąża

 • Zaparcia, guzki krwawnicze i choroby okolicy odbytu u ciężarnych

  U ciężarnych dolegliwości ze strony zwłaszcza okolicy odbytu oraz zaparcia nierzadko utrzymują się po porodzie i nawracają podczas kolejnych ciąż. W niniejszej publikacji dokonano przeglądu aktualnych doniesień poświęconych wymienionym zagadnieniom oraz przedstawiono obowiązujące zalecenia dobrej praktyki klinicznej.

 • Zaopatrywanie przepuklin u kobiet metodą laparoskopową

  Jakie są przeciwwskazania? Odpowiedzi udziela prof. dr hab.n. med. Mirosław Szura.

 • Chirurgia w okresie ciąży

  Niepołożnicze operacje chirurgiczne w okresie ciąży stanowią duże obciążenie (i dla ciężarnej, i dla płodu). Przed ich wykonaniem należy zasięgnąć opinii położników, którzy jako jedyni mają kwalifikacje do omówienia aspektów anatomiczno-fizjologicznych, które mogą oddiaływać na stan matki i płodu podczas zabiegu.

 • Opieka okołooperacyjna: Znieczulenie kobiety ciężarnej do zabiegów niepołożniczych

  Operacje w trakcie ciąży wiążą się ze zwiększonym ryzykiem porodu przedwczesnego lub poronienia. Zaleca się, aby operacje planowe wykonać po zakończeniu ciąży i połogu. Jeżeli są konieczne w trakcie ciąży, optymalny wydaje się II trymestr ciąży, co się wiąże z najmniejszym ryzykiem poronienia i porodu przedwczesnego. Pilnej operacji nie należy jednak odkładać, niezależnie od trymestru ciąży.

 • Prowadzenie ciąży u chorych na nieswoiste zapalenia jelit

  W niniejszej pracy omówiono zagadnienia istotne dla lekarzy sprawujących opiekę nad chorymi na nieswoiste zapalenia jelit przed zajściem w ciążę, w czasie jej trwania oraz w okresie poporodowym.

 • Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży. Jak postępować i czy rozwiązywać ciążę

  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem dra hab. n. med. Mirosława Szury nt. diagnostyki i leczenia zapalenia wyrostka u ciężarnych, który pomoże odpowiedzieć m.in. na pytania postawione w podtytule artykułu, jak postępować i czy rozwiązywać ciążę.

 • Endoskopia przewodu pokarmowego u kobiet w ciąży

  Większość badań diagnostycznych można przełożyć na okres po porodzie. Z drugiej strony, w przypadkach koniecznych endoskopia jest bezpieczniejsza niż procedury radiologiczne czy zabiegowe – podkreśla dr hab. n. med. Maria Kłopocka.

 • Choroby proktologiczne u kobiet w ciąży i połogu

  Wydaje się celowe ciągłe szkolenie ginekologów przynajmniej w zakresie podstawowych zaburzeń proktologicznych wobec częstości ich występowania, tym bardziej że to właśnie lekarz ginekolog stale opiekuje się ciężarną i położnicą i może wcześnie zauważyć objawy.