Gabinet chirurga

 • Świat ciszy – savoir-vivre 

  Mamy w Polsce mniejszość językowo-kulturową, o której wiemy bardzo niewiele, a nasze zachowania względem niej często bywają niezręczne. Głusi,1 bo właśnie tej społeczności dotyczy artykuł, mają swoją kulturę, zwaną kulturą Głuchych. Jej fundamentem jest język – polski język migowy.

 • Jak się komunikować z pacjentem głuchym

  Doświadczenie osób głuchych1, które stają przed komunikacyjnym wyzwaniem kontaktu ze służbą zdrowia, pokazuje, że wielu spośród nas, słyszących nie wie, co zrobić ani jak się zachować, aby ta komunikacja była skuteczna oraz pozostawała w zgodzie z obyczajami osób Głuchych.

 • Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące gabinetów chirurgicznych

  Naruszenie ciągłości tkanek, które ma miejsce w gabinetach chirurgicznych, jest procesem niosącym z sobą duże ryzyko zakażenia pacjenta i personelu medycznego, zwłaszcza w przypadku braku lub niestosowania się do zapisów zawartych w procedurach medycznych. Dlatego też niezwykle ważna jest minimalizacja tego ryzyka poprzez właściwe przygotowanie pomieszczeń i ich regularna kontrola.

 • Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące pracowni badań endoskopowych

  Pracownia badań endoskopowych jako zespół pomieszczeń służących do wykonywania badań diagnostycznych o charakterze zabiegowym musi spełniać wymagania dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą.