Kwalifikacja do zabiegu

  • Endarterektomia tętnic płucnych

    Prof. Andrzej Biederman omawia wskazania, przebieg i wyniki endarterektomii tętnic płucnych u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.

  • Chirurgiczne leczenie otyłości – wskazania do leczenia, kwalifikacja i opieka nad pacjentem

    Leczenie operacyjne jest obecnie najskuteczniejszą opcją postępowania z chorymi z otyłością olbrzymią. Zapewnia istotną i długotrwałą redukcję masy ciała, ustępowanie chorób i powikłań związanych z otyłością, szczególnie cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego, zmniejsza ryzyko zgonu oraz wpływa na poprawę jakości życia.

  • Konsultacje kardiologiczne u chorych poddawanych operacjom pozasercowym. Podsumowanie wytycznych ESC i ESA 2014

    W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące postępowania u chorych poddawanych operacjom pozasercowym: 1) przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego; 2) leczenia farmakologicznego i rewaskularyzacji wieńcowej; 3) szczegółowych zaleceń dla określonych sytuacji klinicznych, takich jak: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu i przewodzenia, zaburzenia czynności nerek (w tym zapobieganie nefropatii kontrastowej), zwężenie tętnic szyjnych, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, tętnicze nadciśnienie płucne i choroby płuc, wrodzone wady serca; 4) postępowania okołozabiegowego.