Leczenie żywieniowe w chirurgii – co nowego w 2020/2021 roku

15.06.2021
prof. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł1, dr n. med. Anna Ukleja2
1 Warszawa
2 Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny