Redakcja

Informacje teleadresowe:

 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
 • Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
 • tel.: 12 29 34 000, fax: 12 29 34 010
 • e-mail: chirurgia.serwis@mp.pl

Zespół redakcyjny:

 • dr n. med. Tomasz Kruszyna
 • Grzegorz Krupiński
 • Maciej Müller
 • Jakub Grzymek
 • Monika Potocka
 • Barbara Wójcik

Sekretarz redakcji:

 • Barbara Wójcik

Opracowanie informatyczne:

 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Odpowiedzialność cywilna
Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Medycyna Praktyczna – Chirurgia