Czy w przypadku podejrzenia lub rozpoznania COVID-19 należy kontynuować leczenie hydroksychlorochiną lub chlorochiną?

18.02.2021
dr n. med. Grzegorz Goncerz1,2, dr hab. n. med. Mariusz Korkosz prof. UJ3
1 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków
3 Zakład Reumatologii i Balneologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Jak cytować: Goncerz G., Korkosz M.: Postępowanie u dorosłych chorych na choroby reumatyczne w czasie pandemii COVID-19. Med. Prakt., 2021; 2: 145–146

Skróty: ACR – American College of Rheumatology, bLMPCh – biologiczny lek modyfikujący przebieg choroby, COVID-19 (coronavirus disease) – choroba wywołana przez SARS-CoV-2, CQ – chlorochina, GKS – glikokortykosteroid(y), HCQ – hydroksychlorochina, JAK – kinazy janusowe, ksLMPCh – konwencjonalny syntetyczny lek modyfikujący przebieg choroby, LEF – leflunomid, MTX – metotreksat, NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2, SSZ – sulfasalazyna

Odpowiedź na pytanie została przygotowana na podstawie aktualizacji wskazówek American College of Rheumatology (ACR), opublikowanych na początku lutego 2021 r.1 Pierwsze wydanie tych wskazówek zostało przedstawione w nr. 6/2020 „Medycyny Praktycznej”: Postępowanie u dorosłych chorych na choroby reumatyczne w czasie pandemii COVID-19. Podsumowanie wskazówek ACR.

Czy w przypadku podejrzenia lub rozpoznania COVID-19 należy kontynuować leczenie hydroksychlorochiną lub chlorochiną?

Nie. U chorych na chorobę reumatyczną w takiej sytuacji, niezależnie od ciężkości COVID-19, należy wstrzymać podawanie HCQ/CQ, podobnie jak i SSA, MTX, LEF, leków immunosupresyjnych, bLMPCh (niebędących inhibitorami receptora dla IL-6) i inhibitorów JAK. U chorych z ciężkimi objawami ze strony układu oddechowego należy odstawić także NSLPZ (zgodność ekspertów ACR co do odstawienia NSLPZ u chorych bez ciężkich objawów była natomiast niewielka).

Piśmiennictwo:

1. Mikuls T.R., Johnson S.R., Fraenkel L. i wsp.: American College of Rheumatology guidance for the management of rheumatic disease in adult patients during the COVID-19 pandemic: version 3. Arthritis Rheum., 2021; 73: e1–e12; doi: 10.1002/art.41 596

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest