Czy szczepienie przeciwko COVID-19 jest konieczne do wyjazdu za granicę?

28.05.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny

Jakie jest obecnie znaczenie szczepienia przeciwko COVID-19 w podróżach międzynarodowych? Czy istnieją uniwersalne regulacje dotyczące podróżujących za granicę w odniesieniu do wykonania i dokumentacji tego szczepienia?

Realizacja szczepień ochronnych, jako warunek przekraczania granic państwowych, regulowana jest przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (International Health Regulations – IHR) WHO z 2005 roku. Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym dla podróżnych, wpisanym na stałe do IHR, jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce – wymagane od przybywających do niektórych krajów zagrożonych tą chorobą w tropiku. Jak dotąd szczepienie przeciwko COVID-19 nie zostało uwzględnione przez WHO w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, ani nie zostały opublikowane inne uniwersalne regulacje prawne dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w ruchu międzynarodowym. Zasady przekraczania granic państwowych w związku z pandemią COVID-19 zależą nadal od wewnętrznych przepisów poszczególnych krajów.

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne zapewniają ramy prawne do wprowadzania przez państwa członkowskie własnych wymogów w zakresie szczepień w zależności od sytuacji epidemiologicznej, jednak zgodnie ze stanowiskiem WHO z lutego 2021 r. na obecnym etapie pandemii szczepienie przeciwko COVID-19 nie powinno być obowiązkowo wymagane od podróżnych jako warunek wjazdu lub opuszczenia poszczególnych państw, m.in. z uwagi na ryzyko ograniczenia dostępu do szczepionek w grupach priorytetowo traktowanych przez WHO w razie zwiększenia zapotrzebowania na szczepienia związane z podróżami międzynarodowymi. Ma to znaczenie w tych regionach świata, w których dystrybucja szczepionek nadal jest ograniczona.

Jak dotąd żadne państwo nie wymaga szczepienia przeciwko COVID-19 od wszystkich podróżnych przekraczających granicę. Liczne kraje wprowadziły natomiast ułatwienia dla podróżnych zaszczepionych, np. zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, odstąpienie od wymogu przedstawienia ujemnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, zwolnienie z restrykcji dotyczących wjazdu obywateli niektórych państw. Szczegóły dotyczące zarówno samego szczepienia, tj. akceptowanych szczepionek, liczby dawek i odstępu między kolejnymi dawkami podawanymi w schemacie oraz okresu wymaganego po wykonaniu szczepienia, jak również uwzględniany w ramach kontroli granicznej sposób dokumentacji szczepienia zależą od decyzji władz sanitarnych poszczególnych państw. Przed podróżą zagraniczną zasadna jest zatem weryfikacja wymaganego sposobu dokumentacji szczepienia przeciwko COVID-19 przez służby kraju docelowego, jako że dostępne w języku angielskim potwierdzenie szczepienia w Internetowym Koncie Pacjenta może nie wystarczyć.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WHO szczepienie przeciwko COVID-19 u pacjenta planującego podróż zagraniczną należy potwierdzić wpisem do Międzynarodowej Książeczki Szczepień (Dokumentacja szczepienia przeciwko COVID-19 w podróży zagranicznej).

20 maja 2021 r. Komisja Europejska poinformowała o zawarciu porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia regulującego „unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19” (wcześniej określane jako „zielony cyfrowy certyfikat”). Zgodnie z komunikatem Komisji „unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19”, dostępne w formacie cyfrowym jako kod QR oraz papierowym, będzie obejmowało informację o szczepieniu lub uzyskaniu ujemnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, albo statusie ozdrowieńca. Certyfikaty poświadczające uodpornienie szczepionką autoryzowaną przez Europejską Agencję Leków mają być automatycznie uznawane w całej UE, a państwa członkowskie zobowiążą się powstrzymywać od nakładania na posiadaczy zaświadczenia dodatkowych ograniczeń w podróży, chyba że będą one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego w danym kraju. Certyfikaty mają wejść do użytku od 1 lipca 2021 r. i będą zawierać jedynie niezbędne dane osobowe: imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

strona 1 z 2

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest