Pacjent z niewydolnością nerek i CTEPH

Pacjent z niewydolnością nerek i CTEPH
03.01.2018
lek. Marcin Waligóra
Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl