Wpływ diety na skuteczność fototerapii u pacjentów z łuszczycą

09.12.2021
Opracowanie artykułu: Diet-Related Phototoxic Reactions in Psoriatic Patients Undergoing Phototherapy: Results from a Multicenter Prospective Study.
Pacifico A., Conic R.R.Z., Cristaudo A. i wsp.
Nutrients. 2021; 13(9): 2934. Published 2021 Aug 25.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: NB-UVB – narrow band ultraviolet B phototherapy, wąskopasmowa terapia UVB; PASI – Psoriasis Area Severity Index, wskaźnik nasilenia zmian łuszczycowych; MED – minimum erythemal dose, minimalna dawka rumieniowa; p – poziom istotności statystycznej

Potencjalny wpływ diety wegetariańskiej i wegańskiej na skuteczność wąskopasmowej terapii UVB (ang. narrow band ultraviolet B phototherapy – NB-UVB) u pacjentów z łuszczycą plackowatą nie został dotychczas jednoznacznie określony. Celem wieloośrodkowego, prospektywnego badania klinicznego była ocena skuteczności NB-UVB u pacjentów stosujących różne rodzaje diety.

Grupę badaną stanowiło 119 dorosłych osób, z których 41 stosowało dietę wegetariańską, 38 wegańską, 40 zaś osób spożywało zarówno pokarmy pochodzenia roślinnego, jak i mięso. Grupy dopasowano pod względem płci, wieku, fototypu skóry wg Fitzpatricka oraz wyniku uzyskanego w skali PASI (ang. Psoriasis Area Severity Index). Wśród kryteriów wyłączenia uwzględniono:

 • obecność erytrodermii,
 • nowotwory skóry w wywiadzie lub chemioterapię przebytą w ciągu 5 lat poprzedzających włączenie do badania,
 • stosowanie terapii mogących wpływać na zaostrzenie zmian skórnych lub leków fotouczulających,
 • stosowanie terapii miejscowej w ciągu 2 tygodni poprzedzających włączenie do badania,
 • stosowanie terapii systemowej w ciągu 4 tygodni poprzedzających włączenie do badania,
 • obecność aktywnej lub przewlekłej infekcji.

Po ustaleniu minimalnej dawki rumieniowej (ang. minimum erythemal dose – MED) u każdego pacjenta rozpoczęto NB-UVB, rozpoczynając od dawki 70% MED i stopniowo zwiększając ją o 10% (w przypadku pacjentów z niewielkim odczynem rumieniowym) lub 20% (u pozostałych) do stałej dawki 3J/cm2. Naświetlania wykonywano 3 razy w tygodniu przez 8 tygodni. Dodatkowo pacjentów poproszono o prowadzenie dzienniczka dietetycznego wraz z odnotowaniem masy składników spożywanych posiłków, na podstawie którego wyznaczono zawartość pokarmów bogatych w polifenole, karotenoidy – w tym astaksantynę, oraz furokumaryny w diecie.

Zaobserwowano, że MED u wegan (21,18 ± 4,85 J/m2) oraz wegetarian (28,90 ± 6,66 J/m2) ma mniejsze wartości, niż u osób niestosujących żadnej z tych diet (33,63 ± 4,53 J/m2, p < 0,01). Podobnie obecność nasilonego rumienia podczas fototerapii odnotowano częściej u wegan (16 osób – 42,11% grupy) i wegetarian (7 osób – 17,07% grupy) niż u pozostałych badanych (4 osoby – 10% grupy). Badacze powiązali uzyskane wyniki z obecnością dużej ilości pokarmów zawierających furokumaryny w diecie wegan (55,26% badanych) oraz wegetarian (10% badanych). Wśród osób spożywających mięso nie odnotowano pacjentów spożywających istotne ilości furokumaryn (p <0,01).

Wnioski

 • Sposób odżywiania może mieć wpływ na skuteczność NB-UVB oraz pojawienie się odczynów fototoksycznych u pacjentów z łuszczycą plackowatą.
 • Zwiększone ryzyko fototoksyczności może być związane z obecnością furokumaryn w produktach pochodzenia roślinnego.
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
 • Dieta i suplementacja w chorobie Hashimoto
 • Dieta w niedoczynności tarczycy
 • Dieta w profilaktyce i leczeniu niedoborów żelaza u sportowców
 • Dieta w trądziku
 • Dieta w chorobie Parkinsona
 • Dieta dla osób dorosłych z nietolerancją laktozy
 • Dieta ketogenna w leczeniu padaczki lekoopornej
 • Dieta w chorobie Alzheimera
 • Dieta w hipercholesterolemii. Zdrowe odżywianie pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu całkowitego
 • Dieta w kamicy nerkowej
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.