Skuteczność leczenia biologicznego łuszczycy u dzieci

02.05.2022
Omówienie artykułu: Efficacy of Systemic Biologic Drugs in Pediatric Psoriasis: Evidence From Five Selected Randomized Clinical Trials.
Di Lernia V., Macca L., Peterle L. i wsp.
Front Pharmacol. 2022 Apr 5;13: 847308. doi: 10.3389/fphar.2022.847308.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: EMA – European Medicines Agency, Europejska Agencja Leków; FDA – U.S. Food and Drug Administration, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków; PASI – Psoriasis Area and Severity Index, skala oceniająca nasilenie i rozległość łuszczycy.

Łuszczyca jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą, w przebiegu której może dochodzić do rozwoju zmian skórnych oraz zapalenia stawów. Szacuje się, że łuszczyca dotyczy 0,5–1% dzieci w populacji europejskiej, a 10–20% pacjentów pediatrycznych prezentuje umiarkowaną lub ciężką postać choroby, która może wymagać leczenia systemowego. Celem autorów była ocena skuteczności poszczególnych leków biologicznych, stosowanych w leczeniu łuszczycy zwyczajnej u dzieci.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach Pubmed, Embase oraz Cochrane Central Regiter of Controlled Trials, obejmujące badania kliniczne z randomizacją, opublikowane w języku angielskim lub francuskim. Do przeglądu włączono jedynie badania dotyczące pacjentów poniżej 18. roku życia, oceniające nasilenie łuszczycy w ciągu 12–16 tygodni leczenia, dotyczące leków zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency – EMA) oraz Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration – FDA) w leczeniu łuszczycy u dzieci (tab. 1). Jako wskaźnik odpowiedzi na leczenie przyjęto liczbę pacjentów, którzy osiągnęli PASI-75 oraz PASI-90 podczas terapii (odpowiednio 75% oraz 90% redukcję punktacji w skali Psoriasis Area and Severity Index względem stanu wyjściowego).

Tabela 1. Leki biologiczne dopuszczone przez FDA i EMA w leczeniu łuszczycy u dzieci
Nazwa leku Wiek rejestracji do stosowania w łuszczycy u dzieci
(organ wydający zezwolenie)
etanercept >6. roku życia (EMA)
adalimumab >4. roku życia (EMA, FDA)
ustekinumab >6. roku życia (EMA, FDA)
sekukinumab >6. roku życia (EMA, FDA)
iksekizumab >6. roku życia (EMA, FDA)
strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.