Ryzyko zakażeń podczas wykonywania tatuażu

05.05.2022
Omówienie artykułu: Systemic infections associated with tattoos or permanent makeup: A systematic review.
Rello J., Tejada S., Campogiani L. i wsp.
Med Clin (Barc). 2022 Feb 25;158(4):159-166. doi: 10.1016/j.medcli.2021.01.014. Epub 2021 Apr 24.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: HIV - human immunodeficiency virus, ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności; HBV - hepatitis B virus, wirus zapalenia wątroby typu B; HCV - hepatitis C virus, wirus zapalenia wątroby typu C.

Wykonywanie tatuażu wiąże się z wprowadzeniem na odpowiednią głębokość skóry właściwej sztucznego barwnika. Szacuje, że w Europie takiej procedurze poddało się ok. 100 milionów osób; przerwanie ciągłości naskórka i wprowadzanie pigmentu przy użyciu igły niesie ze sobą ryzyko zakażenia. Celem autorów przeglądu systematycznego była ocena, jakie są aktualne czynniki infekcyjne, najczęściej powodujące ogólnoustrojowe zakażenie podczas przeprowadzenia zabiegu.

W tym celu autorzy przeprowadzili wyszukiwanie w bazie PubMed, obejmujące artykuły opublikowane w latach 2009-2019, wśród wyników uwzględniając opisy przypadków i serii przypadków, przeglądy literatury, przeglądy systematyczne oraz raporty epidemiologiczne dotyczące zakażeń po wykonaniu tatuażu lub makijażu permanentnego. Kryteria włączenia do badania spełniło 17 spośród 584 rekordów.

Wśród czynników etiologicznych, które powodowały zakażenia, zidentyfikowano wyłącznie bakterie. Należały do nich Staphylococcus aureus (zarówno szczepy metycylinooporne, jak i wrażliwe na metylicynę), Serratia marcescens, Haemophilus influenzae, Moraxella lacunata, Staphylococcus ludgunensis oraz prątki niegruźlicze (Mycobacterium chelonae, Mycobacterium haemophilum). Zakażenia prowadziły do sepsy, martwiczego zapalenia powięzi, bakteryjnego zapalenia wsierdzia, zespołu paciorkowcowego wstrząsu toksycznego, a w przypadku mykobakterii do limfadenopatii i objawów ogólnych. Większość zakażeń występowała u pacjentów ze schorzeniami współistniejącymi lub w przypadku wykonania tatuażu bez zachowania odpowiednich zasad higieny (tatuaże wykonywane w domu, u tatuażystów-amatorów, związane z nanoszeniem na skórę związków mających wpłynąć na bliznowacenie, korzystanie z zakażonej igły i zbiornika z wodą).

Następnie autorzy zestawili uzyskane dane z informacjami pochodzącymi z wyszukiwania bez ograniczenia czasu publikacji. W przeciwieństwie do danych historycznych, w latach 2009-2019 nie opublikowano żadnych doniesień dotyczących zakażeń wirusowych (HIV - human immunodeficiency virus, ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności; HBV - hepatitis B virus, wirus zapalenia wątroby typu B; HCV - hepatitis C virus, wirus zapalenia wątroby typu C), prątkami gruźlicy, kiłą ani zakażeń grzybicznych. Wśród ograniczeń pracy autorzy wymienili m.in. brak oficjalnych rejestrów zakażeń po wykonaniu tatuaży lub makijażu permanentnego, a także możliwy wybiórczy charakter analizowanych doniesień, związany z publikacją wyłącznie opisów ciekawych, rzadkich przypadków infekcji.

Wnioski

  • W przeciwieństwie do danych historycznych, aktualnie najczęstsze doniesienia na temat ogólnoustrojowych zakażeń po wykonaniu tatuażu lub makijażu permanentnego dotyczą infekcji bakteryjnych.
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.