Ocena skuteczności leczenia grzybicy stóp

10.05.2022
Omówienie artykułu: Consensus for the Treatment of Tinea Pedis: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials.
Ward H., Parkes N., Smith C. i wsp.
J. Fungi (Basel). 2022 Mar 29; 8(4): 351. doi: 10.3390/jof8040351.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: RR – relative risk, ryzyko względne; CI – confidence interval, przedział ufności

Grzybica stóp, czasem określana także mianem stopy sportowca lub stopy atlety, może przyjmować odmianę międzypalcową, złuszczającą lub potnicową. Często współistniejącą chorobą jest grzybica paznokci, a najczęściej identyfikowanymi patogenami są grzyby z rodzaju Trichophyton. W leczeniu grzybicy stóp stosuje się leki miejscowe i ogólne. Celem badaczy była ocena, która spośród dostępnych metod leczenia cechuje się największą skutecznością.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach danych MEDLINE, Embase, Web of Science, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Central Register of Controlled Trials, ClinicalTrials.gov, ICTRP oraz LILACS, obejmujące wszystkie artykuły opublikowane do maja 2021 r. Do przeglądu włączono jedynie doniesienia pochodzące z badań klinicznych z randomizacją, gdzie grupę badaną stanowiły osoby powyżej 16. roku życia leczone wyłącznie z powodu grzybicy stóp, a jedyne interwencje terapeutyczne były oparte na stosowaniu wybranych leków przeciwgrzybiczych w formie miejscowej lub ogólnej. W ostatecznej analizie uwzględniono 7 spośród 1850 wyników wyszukiwania (łącznie obejmujących 1042 badanych), z których 5 dotyczyło wykorzystania terbinafiny, 1 butenafiny, 2 itrakonazolu.

Pięć badań dotyczyło leczenia miejscowego – każdy spośród analizowanych leków stosowany był w stężeniu 1%. Czas trwania badania i moment oceny skuteczności klinicznej wahał się od 4 do 16 tygodni. Jako kryterium wyleczenia przyjęto negatywny wynik badania mykologicznego (ocena w badaniu bezpośrednim oraz wynik hodowli). Wykazano, że zarówno terbinafina (RR 3,9; 95% CI: 2,0–7,8), jak i butenafina (RR 5,3; 95% CI: 1,4–19,6) wykazują większą skuteczność niż placebo w leczeniu grzybicy stóp. Porównując oba te leki, butenafina cechowała się nieznacznie lepszym efektem (RR 1,3; 95% CI: 0,4–4,4).

Dwa badania porównywały skuteczność podawanej doustnie terbinafiny (250 mg/dobę) i itrakonazolu (100 mg/dobę) przez 14 dni – wykazano, że terbinafina cechuje się lepszym efektem terapeutycznym (RR1,3; 95% CI: 1,1–1,5).

Wnioski

  • W leczeniu grzybicy stóp największą skutecznością cechowała się stosowana miejscowo butenafina.
  • Wśród leków stosowanych ogólnie najsilniejszy efekt terapeutyczny wykazano dla terbinafiny.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.