W jaki sposób ocenić pacjenta w skali NAPSI?

05.11.2021

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: NAPSI – Nail Psoriasis Severity Index, wskaźnik nasilenia zmian łuszczycowych w obrębie paznokci

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą, występującą u 1–2% światowej populacji. Zmiany w obrębie paznokci dotykają ok. 50% osób z łuszczycą skóry oraz 80% pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów. Wśród typowo obserwowanych u pacjentów zmian można wymienić m.in. naparstkowanie, leukonychię, onycholizę, linie Beau, linijne wylewy krwawe, objaw plamy olejowej czy rogowacenie podpaznokciowe.

Celem stworzenia obiektywnego, powtarzalnego narzędzia oceny łuszczycy paznokci w 2003 roku Rich i in. zaproponowali wskaźnik NAPSI (ang. Nail Psoriasis Severity Index). Ocena opiera się na określeniu stopnia nasilenia zmian w obrębie łożyska i macierzy paznokci. W tym celu każdy paznokieć zostaje podzielony na cztery kwadranty przez linię poziomą i pionową. Następnie w obrębie każdego kwadrantu ocenia się zajęcie łożyska, przyznając 1 punkt za stwierdzenie obecności przynajmniej jednej z poniższych cech:
- onycholizy,
- wynaczynienia,
- rogowacenia,
- objawu plamy olejowej.

Dodatkowo ocenie poddaje się macierz paznokcia, przyznając dla każdego kwadrantu 1 punkt za obecność przynajmniej jednego spośród:
- naparstkowania,
- leukonychii,
- kruchości płytki,
- czerwonych plam w obrębie obłączka.

Punkty za zajęcie łożyska i macierzy są przyznawane osobno. Łącznie w przypadku każdego paznokcia można uzyskać 8 punktów.

Tabela 1. Wzorzec do obliczania wskaźnika NAPSI
Punktacja
Kończyny górne
Ocena łożyska

obecność którejkolwiek cechy:
onycholiza, wynaczynienia,
rogowacenie, plamy olejowe
0 – brak
1 – zmiany zajmujące 1 paznokcia
2 – zmiany zajmujące 2/4 paznokcia
3 – zmiany zajmujące 3 paznokcia
4 – zmiany zajmujące 4/4 paznokcia


Ocena macierzy

obecność którejkolwiek cechy:
naparstkowanie, leukonychia,
kruchość płytki, czerwone plamy
w obrębie obłączka
0 – brak
1 – zmiany zajmujące 1 paznokcia
2 – zmiany zajmujące 2/4 paznokcia
3 – zmiany zajmujące 3 paznokcia
4 – zmiany zajmujące 4/4 paznokcia
lewa prawa
i ii iii iv v I II III IV V
łożysko (0–4)
macierz (0–4)
suma (0–8)
Suma punktów dla kończyn górnych – NAPSI rąk:
Kończyny dolne
lewa prawa
   
i   
   
ii   
   
iii   
   
iv   
   
v   
   
I   
   
II   
   
III   
   
IV   
   
V   
łożysko (0–4)
macierz (0–4)
suma (0–8)
Suma punktów dla kończyn dolnych – NAPSI stóp:
Suma punktów NAPSI rąk + NAPSI stóp:
strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.