Jak klasyfikować łuszczycę owłosionej skóry głowy?

05.01.2022
Opracowanie artykułu: Current Psoriasis Efficacy Outcome Measures in Clinical Trials.
Wechter T., Heath M., Aung-Din D., i in.
Current Dermatology Reports. 7. 10.1007/s13671-018-0237-6.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: PSSI – Psoriasis Scalp Severity Index, wskaźnik nasilenia łuszczycy w obrębie owłosionej skóry głowy; PASI – Psoriasis Area and Severity Index, wskaźnik oceniający rozległość i nasilenie zmian skórnych w łuszczycy.

Wskaźnik PSSI (ang. Psoriasis Scalp Severity Index) służy do oceny nasilenia zmian łuszczycowych w obrębie owłosionej skóry głowy. Należy do najczęściej stosowanych w badaniach klinicznych skal. Przy jego wyznaczaniu, podobnie, jak w przypadku PASI (ang. Psoriasis Area and Severity Index – wskaźnik oceniający rozległość i nasilenie zmian skórnych w łuszczycy) należy ocenić obecność rumienia, nacieku, łuski oraz powierzchni, którą obejmują zmiany w obrębie owłosionej skóry głowy.

Przy ocenie rumienia, nacieku oraz łuski w obrębie zmian badacz przyznaje od 0 do 4 punktów dla każdej z cech, w zależności od jej nasilenia. Oceniając owłosioną skórę głowy, objętą zmianami chorobowymi, przyznaje się od 0 do 6 punktów, szacując procent zajętej powierzchni. Wartość wskaźnika PSSI stanowi iloczyn sumy punktów przyznanych dla rumienia, nacieku i łuski oraz wartości punktowej wyznaczonej podczas oceny rozległości zmian. Maksymalna możliwa do uzyskania wartość wskaźnika PSSI wynosi 72 punkty.

PSSI – Wskaźnik nasilenia łuszczycy w obrębie skóry owłosionej głowy
Ocena nasilenia Rumień Naciek Łuska Ocena zajętej
powierzchni
Powierzchnia
0 - brak
1 - lekki
2 - średni
3 - nasilony
4 - bardzo nasilony
0 – brak zmian
1 – zmiany <10% skóry owłosionej głowy
2 – zmiany 10–29% owłosionej skóry głowy
3 – zmiany 30–49% owłosionej skóry głowy
4 – zmiany 50–69% owłosionej skóry głowy
5 – zmiany 70–89% owłosionej skóry głowy
6 – zmiany 90–100% owłosionej skóry głowy
PSSI = (suma punktów dla rumienia, nacieku, łuski) x (punkty przyznane za zajętą powierzchnię)
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Łupież liszajowaty
  • Łysienie plackowate
  • Zapalenie mieszków włosowych
  • Dieta w łuszczycy
  • Przyłuszczyca plackowata
  • Łysienie androgenowe typu żeńskiego
  • Zapalenie skóry wywołane przez cerkarie
  • Łysienie bliznowaciejące
  • Choroby włosów
  • Łuszczyca
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.