Dostęp dożylny u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe

11.06.2018
Prof. UJ, dr hab. med. Grzegorz Gajos
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowie