Dostęp naczyniowy w oczach nefrologów

01.02.2023
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022