Powikłania ostre kaniulacji żył centralnych

23.02.2023
dr n. med. Dariusz Fenikowski
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
III Kongres Dostępu Naczyniowego 2022