RedakcjaInformacje teleadresowe:
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
 • Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k/Krakowa)
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • e-mail: ekg@mp.pl


Redakcja naukowa:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
 • lek. med. Tomasz Imiela
 • dr n. med. Wiktoria Leśniak


Sekretarz redakcji:
 • Barbara Dora


Redakcja językowa::
 • Krystyna Fedko


Opracowanie informatyczne:
 • Maciej Dora
 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie nagle.mp.pl. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.