Warsztaty EKG

 • EKG w internie – cz.6

  W kolejnym odcinku cyklu omówiono zespół Haissaguerre´a i falę J. Przedstawiono przykładowe elektrokardiogramy chorych ze strukturalnie zdrowym sercem, u których wystąpiło zatrzymanie krążenia.

 • EKG w internie – cz.5

  W piątym odcinku cyklu zaprezentowano nietypowe elektrokardiogramy w zawale serca.

 • EKG w internie – cz.4

  W kolejnym odcinku cyklu omówiono diagnostykę różnicową uniesienia odcinka ST w wielu odprowadzeniach z towarzyszącym obniżeniem odcinka ST w odprowadzeniu aVR.

 • EKG w internie – cz.3

  W 3 odcinku cyklu zaprezentowano EKG chorego z ostrym zapaleniem trzustki.

 • EKG w internie – cz.2

  W drugim odcinku cyklu omówiono zmiany odcinka ST u przykładowych chorych z hiperkalcemią z różnych przyczyn. Podano również wskazówki, jak rozpoznać nieprawidłowe przyłożenie elektrod do rejestracji EKG.

 • EKG w internie – cz.1

  W pierwszym odcinku cyklu dotyczącego zmian w EKG w chorobach internistycznych omówiono przypadek kobiety z opornym nadciśnieniem tętniczym i hipokaliemią.

 • Rozpoznawanie rytmu serca cz.5

  W kolejnym odcinku cyklu omówiono zasady rozpoznawania preekscytacji w EKG.

 • Rozpoznawanie rytmu serca cz.4

  W kolejnym odcinku cyklu przedstawiono informacje na temat czynnych rytmów komorowych – ich przyczyn i rozpoznawania.

 • Rozpoznawanie rytmu serca cz.3

  W kolejnym odcinku cyklu omówiono zmiany EKG u chorego leczonego digoksyną.

 • Rozpoznawanie rytmu serca cz.2

  W 2 odcinku cyklu uzupełniono informacje na temat rytmów z łącza przedsionkowo-komorowego.

83 artykuły - strona 2 z 9