Raportowanie zdarzenia medycznego w Twoim programie gabinetowym

05.07.2021
eMPendium edm po najnowszej aktualizacji automatycznie przekazuje do Systemu P1 raport o zdarzeniach medycznych.
Raport ze zdarzenia medycznego tworzony jest na podstawie informacji wprowadzonych do programu (np. podczas wizyty lekarskiej) i stanowi elektroniczne podsumowanie wykonanego świadczenia zdrowotnego.
Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia dane o zdarzeniu medycznym należy przekazywać niezwłocznie, przy czym nie później niż 2 dni po jego zakończeniu. eMPendium edm zaraportuje je natychmiast po zatwierdzeniu w programie zakończenia wizyty.
Dowiedz się więcej o zdarzeniu medycznym.

O programie

Informacje i zamówienia

tel.: +48 12 293 40 80
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00
e-mail: zamowienia@mp.pl

Pomoc techniczna

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00

eMPendium edm
e-mail: empendium-edm@mp.pl

pozostałe produkty
e-mail: empendium@mp.pl

Dane adresowe

Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki