Aktualizacja programu eMPendium edm do wersji 1.0.74.0

25.03.2022
Zespół Aplikacji

W programie eMPendium edm można już wystawiać refundowane e-recepty dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

W najnowszej wersji programu umożliwiono dodawanie uprawnienia dodatkowego IN na podstawie informacji z eWUŚ (kod UKR), wyłączono automatyczne wstawianie kodu oddziału NFZ przy dodawaniu nowego pacjenta oraz poprawiono drobne błędy.

Prosimy o zaktualizowanie programu.

Informacje i zamówienia

tel.: +48 12 293 40 80
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00
e-mail: zamowienia@mp.pl

Pomoc techniczna

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00

eMPendium edm
e-mail: empendium-edm@mp.pl

pozostałe produkty
e-mail: empendium@mp.pl

Dane adresowe

Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki