Aktualizacja programu eMPendium edm do wersji 1.0.79.0

13.09.2022

W najnowszej wersji eMPendium edm na prośbę użytkowników programu dodano możliwość wystawiania e-recept na preparaty spoza bazy leków MP (tzw. leki własne) oraz poprawiono drobne błędy.

Ponadto program został dostosowany do zaplanowanych przez Centrum e-Zdrowia zmian technicznych w systemie P1, dotyczących obsługi zdarzeń medycznych.

Prosimy o zaktualizowanie programu do 17 września br., co jest konieczne dla jego prawidłowego działania i dostosowania do aktualnych wymagań systemu P1.

Informacje i zamówienia

tel.: +48 12 293 40 80
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00
e-mail: zamowienia@mp.pl

Pomoc techniczna

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00

eMPendium edm
e-mail: empendium-edm@mp.pl

pozostałe produkty
e-mail: empendium@mp.pl

Dane adresowe

Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki