Ogólnodostępne druki dla pacjenta

W menu głównym znajdują się wzory upoważnień pacjenta i oświadczeń, które można wydrukować i przedłożyć pacjentowi w celu ich uzupełnienia i zeskanowania do kartoteki w terminie późniejszym.

Sprawdź, jak dodać upoważnienie w kartotece.
Sprawdź, jak dodać oświadczenie w kartotece.