Interdyscyplinarnie

z pogranicza diabetologii więcej

z pogranicza chirurgii więcej

  • Rak tarczycy związany z zespołami genetycznymi
    W niniejszym artykule omówiono zespoły genetyczne, w przypadku których obserwuje się częstsze występowanie raka tarczycy wywodzącego się z komórek pęcherzykowych.
  • Sztuczna inteligencja w analizie obrazów ultrasonograficznych guzów tarczycy
    Ultrasonografię od wielu lat uważa się za badanie obrazowe pierwszego rzutu w diagnostyce chorób tarczycy z uwagi na swój nieinwazyjny charakter, niską cenę, powszechną dostępność i skuteczność w wykrywaniu zmian patologicznych. Aktualne polskie rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia raka tarczycy koncentrują się na ultrasonograficznych i klinicznych cechach ryzyka złośliwości ognisk.

z pogranicza ginekologii więcej

z pogranicza pediatrii więcej

z pogranicza okulistyki więcej