Kres życia

 • Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce – stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia

  Polska Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia proponuje wprowadzenie do prawa polskiego instytucji pełnomocnika medycznego, wskazując zasady powoływania, zadania i zakres jego odpowiedzialności w świetle Rekomendacji nr 11 Rady Europy z 2009 r.

 • Czy pobieranie narządów do przeszczepienia wiąże się z niebezpieczeństwem przyśpieszenia śmierci dawcy? – z perspektywy bioetyka

  Poznanie mechanizmów immunologicznych oraz postęp technologiczny sprawiły, że w drugiej połowie XX wieku transplantologia zaczęła odnosić wielkie sukcesy. Rozwój tej gałęzi współczesnej medycyny wywołał także szereg nowych, wciąż aktualnych dylematów etycznych.

 • Kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? Głosy w dyskusji

  Artykuł zawiera treść wystąpień w dyskusji podczas Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanego przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 • Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle polskiego prawa

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 • Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle nauki Kościoła

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 • Rezygnacja z uporczywej terapii a prawo do życia

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 • Definiowanie leczenia daremnego jest daremnym wysiłkiem

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 • Historia Terri Schiavo – aspekty etyczne i prawne oraz wnioski dla lekarzy

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 • Kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? Drugie sympozjum z cyklu "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej"

  W dniu 2 kwietnia 2009 roku, w przeddzień VIII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich, odbyło się w Warszawie drugie sympozjum z zapoczątkowanego rok wcześniej cyklu "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej", zorganizowane przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i Amerykańskim Kolegium Lekarzy (ACP).

 • W Polsce jest eutanazja

  Państwo nie da błogosławieństwa dla eutanazji Krzysztofa. Jego matka musi to zrobić sama, na własną odpowiedzialność - mówi DZIENNIKOWI prof. Jan Hartman, filozof i etyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodaje też, że Polskę czeka poważna dyskusja nad takimi problemami jak eutanazja.

44 artykułów - strona 3 z 5

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!