Kres życia

 • Śmierć mózgu jako kryterium śmierci człowieka. Problematyka filozoficzno-etyczna

  Kryterium śmierci mózgu, stanowiące uzupełnienie dotychczasowego, krążeniowo-oddechowego kryterium śmierci człowieka, wywołało jedną z bardziej fascynujących dyskusji bioetycznych drugiej połowy XX wieku.

 • Refleksje po śmierci Terri Schiavo – eutanazja czy akt miłosierdzia?

  Choć od śmierci Terri Schiavo minęły już blisko 2 lata, to jednak sposób jej umierania na stałe wpisał się w historię bioetyki jako jeden z podstawowych casusów dotyczących zakończenia życia ludzkiego.

 • Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci

  Przez setki lat medycyna posługiwała się klasycznym kryterium śmierci. Za fakt śmierci uznawała ustanie krążenia i oddychania.

 • Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji

  Podjęte jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia przez Ministerstwo Zdrowia inicjatywy opracowania przepisów dotyczących pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów zaowocowały w Polsce lepszym prawodawstwem w tym względzie.

 • Wobec uporczywej terapii

  O ile to możliwe, należy wyraźnie odróżniać uśmiercanie z litości (czyli eutanazję) od rezygnacji z uporczywej terapii.

 • Podmiotowość człowieka chorego i umierającego

  Odkrycie na nowo godności ludzkiej i promocja podmiotowości każdego człowieka spotęgowały się w reakcji na okrutne w praktyce niszczenie tej podmiotowości przez totalitaryzm nazistowski i komunistyczny.

 • Eutanazja - śmierć godna czy niegodna?

  Pojęcie eutanazji staje się coraz bardziej wieloznaczne. Ujawnia to już samo zróżnicowanie terminów. Mówi się o eutanazji, kryptanazji, autotanazji, dystanazji, ortotanazji, eutanazji neonatalnej, eugenicznej, ekonomicznej itp.

 • Bierna eutanazja

  Mężczyzna, 50 lat, cierpiący na niedrożność tętnic, przeszedł kilka przeszczepów tętnic oraz amputację obu nóg.

 • Czynna eutanazja

  Mężczyzna, 45 lat, cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne w stadium zaburzeń fonacji i połykania prosi o przeprowadzenie czynnej eutanazji. Wyniki badania psychologicznego chorego nie odbiegają od normy.

49 artykułów - strona 5 z 5

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!