Terapia chorób

 • Jak się komunikować z dorosłą osobą niepełnosprawną intelektualnie

  Nie odpowiem wprost na pytanie zawarte w tytule artykułu z kilku powodów. Tak jak nie istnieje jednolite zjawisko niepełnosprawności, tak też nie istnieje jednolite zjawisko niepełnosprawności intelektualnej.

 • Zgoda przedstawiciela ustawowego w sytuacji terapeutycznej – z perspektywy etycznej

  W sytuacji terapeutycznej znajduje się pacjent poddany leczeniu lub uczestnik eksperymentu leczniczego, rozumianego jako "wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej".

 • Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej wobec pacjenta zakażonego HIV

  Rozprzestrzenianie się zakażenia HIV w populacji każe się zastanowić nad zakresem zachowania tajemnicy lekarskiej. Zanalizujmy przykładowy kazus. Młody mężczyzna, nosiciel wirusa HIV, został przyjęty na oddział chirurgiczny pewnego szpitala rejonowego w celu wykonania zabiegu usunięcia woreczka żółciowego. Kto ma prawo dostępu do informacji o jego zakażeniu HIV?

 • Etyczne aspekty rezygnacji z przetoczenia krwi ze względów religijnych

  Problematyka poruszana w artykule nie jest nowa.[1] Tytuł artykułu akcentuje stanowisko "religijne", będące uzasadnieniem niewyrażenia zgody przez pacjenta na przetoczenie krwi. Dotyczy to przede wszystkim dość rzadkich przypadków rezygnacji z tej formy terapii przez Świadków Jehowy.

 • Definiowanie leczenia daremnego jest daremnym wysiłkiem

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 • Czy w polskich szpitalach potrzebne są komitety etyczne?

  Nie ulega wątpliwości, że wszystkie racje medyczne uzasadniają potrzebę powołania komitetów etycznych w polskich szpitalach. Powinni w nich zasiadać lekarze, prawnicy i etycy, a także psycholodzy.

 • Trudny dar ratujący życie

  Szybkiemu rozwojowi transplantacji narządów towarzyszy dość przychylna refleksja etyczna. Można ją dostrzec również na terenie etyki personalistycznej i chrześcijańskiej.

 • Niektóre etyczne i prawne dylematy związane z zaniechaniem świadczeń medycznych

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

 • Czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy? Podsumowanie sympozjum

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

 • Czy lekarz może odmówić pomocy lekarskiej w sytuacji, gdy nakazuje mu to jego sumienie?

  Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

38 artykułów - strona 2 z 4