Problemy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z lekarzami – doświadczenia własne

19.07.2018
Barbara Szumowska
XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”- Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Kraków 17-05-2018
Wybrane treści dla pacjenta: