mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
GASTROENTEROLOGIA 2024

Konferencja szkoleniowa
8 czerwca, Katowice

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję organizowaną przez Sekcję Młodych Endoskopistów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poprzednia edycja dotyczyła podstaw badań diagnostycznych, zatem jej naturalną kontynuacją będą poruszone podczas najnowszej konferencji, zagadnienia związane z endoskopią terapeutyczną.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie uczestnikom teoretycznych podstaw kwalifikacji i zasad wykonywania zabiegów endoskopowych, stanowiących podstawę pracy pracowni endoskopowej. Składać się będzie z dwóch integralnych części: wykładowej oraz warsztatowej. Tę ostatnią – w formie pracy grupowej – przeznaczymy na analizę konkretnych przypadków klinicznych.


Program

Przewodniczący sesji:
dr n. med. Katarzyna Kozłowska-Petriczko, dr n. med. Hubert Zatorski, dr Marcin Szulc, dr Paweł Kołodziej

sobota, 8 czerwca

9.00

Otwarcie konferencji

Sesja 1. Resekcje w dolnym odcinku przewodu pokarmowego

9.05

Techniki polipektomii

dr n. med. Katarzyna Pawlak, dr n. med. Marcin Romańczyk

9.30

Mukozektomia – najważniejsze elementy skutecznego i bezpiecznego zabiegu

dr n. med. Marek Bugajski

9.50

Warsztaty: analiza wybranych przypadków klinicznych – zajęcia w grupach

10.50

Przerwa

Sesja 2. Opanowanie krwawienia z przewodu pokarmowego

11.20

Postępowanie w krwawieniu nieżylakowym z górnego odcinka przewodu pokarmowego

dr hab. n. med. Krzysztof Kurek

11.45

Postępowanie w krwawieniu żylakowym z górnego odcinka przewodu pokarmowego

dr n. med. Joanna Ligocka

12.10

Postępowanie w krwawieniu z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

lek. Anna Mackiewicz-Pracka

12.25

Krwawienia po zabiegach resekcyjnych

dr n. med. Nastazja Pilonis

12.40

Warsztaty: analiza wybranych przypadków klinicznych – zajęcia w grupach

13.40

Przerwa

Sesja 3. Pozostałe zabiegi

14.40

Poszerzanie zwężeń łagodnych przewodu pokarmowego

dr n. med. Władysław Januszewicz

14.55

Protezowanie zwężeń nowotworowych przewodu pokarmowego

lek. Michał Pracki

15.10

Przezskórna gastrostomia endoskopowa

dr n. med. Michał Żorniak

15.30

Tatuaż endoskopowy

lek. Bartosz Ostrowski

15.40

Dyskusja

16.00

Zakończenie konferencjiORGANIZATORMiejsce konferencji

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice (Plac Sławika i Antalla 1)

Opłaty

  wpłata do 24 maja wpłata od 25 maja
Członkowie PTG-E* 150 zł 190 zł
Pozostali uczestnicy 180 zł 220 zł

* z opłaconą składką na 2024 rok (opłać składkę członkowską: https://ptg-e.org.pl/)

Każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość korzystania z nagrań wykładów na stronie konferencji przez 6 miesięcy od jej zakończenia.

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
e-mail: konferencje@mp.pl, telefon: 12 293 40 04

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt:
firmy@mp.pl