SARS-COV2 a nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) – aktualizacja (20.03.2020)

27.03.2020
Na podstawie: 2nd Interview COVID-19 ECCO Taskforce, published March 20, 20201
Opracowała: dr n. med. Małgorzata Szczepanek

Skróty: GKS – glikokortykosteroidy

Wizyty kontrolne chorych z NChZJ

1. Jeśli to możliwe, zaleca się przeprowadzanie wizyt zdalnych (telefonicznie lub online).
2. Można poprosić chorego o wcześniejsze przesłanie (drogą elektroniczną) wyników badań oraz spisanego wywiadu.
3. Jeśli chory nie ma dostępu do laboratorium medycznego wykonującego badania kontrolne, można mu zalecić wykonanie oznaczenia stężenia kalprotektyny w stolcu przy użyciu testu kupionego w aptece.
4. Badania endoskopowe:
• należy ograniczyć do chorych z umiarkowanym lub ciężkim zaostrzeniem
• należy odroczyć w ramach nadzoru
• należy przeprowadzać ze szczególną dbałością o właściwą dezynfekcję endoskopów.
5. Badania kliniczne:
• należy do nich kwalifikować jedynie chorych , u których nie można zastosować leczenia alternatywnego
• u pacjentów, którzy już w nich uczestniczą, proponuje się uzyskanie zgody sponsora na:
  – przesunięcie terminu wizyt kontrolnych, jeśli nie są absolutnie konieczne, lub zmianę ich trybu na zdalny
  – wykonywanie badań laboratoryjnych wymaganych protokołem badania w laboratorium diagnostycznym najbliższym miejsca zamieszkania pacjenta
  – organizację wysyłki leku bezpośrednio do domu pacjenta (dotyczy to zwłaszcza leków w postaci doustnej lub podskórnej).
6. W razie zaostrzenia choroby wymagającego leczenia szpitalnego należy zgłosić się do ośrodka zajmującego się leczeniem NChZJ najbliższego miejsca zamieszkania.
7. Zmianę leku z podawanego dożylnie na podawany podskórnie powinno się ograniczyć do przypadków, w których kontynuacja podawania leku dożylnie nie jest możliwa.

Postępowanie w razie wystąpienia objawów wskazujących na COVID-19 (gorączka, niewielka duszność) u chorego na NChZJ

1. Nie ma danych, które by wskazywały na występowanie większej liczby powikłań COVID-19 i na złe rokowanie u chorych leczonych immunosupresyjnie.
2. Mała liczba limfocytów CD4+ we krwi wiąże się z wydłużonym czasem eliminacji wirusa oraz cięższym przebiegiem choroby, stąd rozsądne wydaje się odstawienie tiopuryn w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.
3. Leczenie metotreksatem nie powinno zwiększać ryzyka ciężkiego przebiegu ani pogarszać prognozy, ale może być wskazane odroczenie kolejnej dawki.
4. Leczenie biologiczne należy odroczyć do czasu wyleczenia zakażenia.
5. Stosowanie inhibitorów kinaz janusowych prowadzi do zmniejszenia liczby limfocytów, stąd celowe może być odstawienie leku do czasu wyleczenia zakażenia.
6. Użycie glikokortykosteroidów (GKS) budzi kontrowersje: eksperci radzą unikać tych leków podczas COVID-19, lecz krótkotrwałe stosowanie małej dawki GKS (?0,5–1 mg/kg przez 7 dni) może mieć korzystny wpływ na ograniczenie reakcji zapalnej i uszkodzenia płuc związanego z uwalnianiem cytokin. Chińscy eksperci zalecają, by przed wprowadzeniem GKS dokładnie rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko związane z ich stosowaniem.
7. Z uwagi na czas trwania COVID-19 (kilka tygodni) podejrzewa się, że czasowe wstrzymanie leczenia immunosupresyjnego nie powinno mieć wpływu na wystąpienie zaostrzenia NChZJ.

strona 1 z 2

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.