Klasyfikacja NICE

22.03.2018

Klasyfikacja NICE (ang. NBI International Colorectal Endoscopy Classification) stosowana jest do oceny polipów jelita grubego w obrazowaniu wąskopasmowym (ang. narrow band imaging – NBI).

Polipy oceniane są pod względem trzech cech: koloru, obrazu naczyń i ujścia krypt gruczołowych. Na podstawie tych kryteriów zmiany rozpoznawane są jako niegruczolaki (co w praktyce najczęściej oznacza polipa hiperplastycznego lub prawidłową błonę śluzową, NICE 1), gruczolaki (NICE 2) lub inwazyjnego raka (NICE 3).

Tabela. Klasyfikacja NICE (ang. NBI International Colorectal Endoscopy Classification) [na podstawie: Hayashi N., Tanaka S., Hewett D.G. i wsp.: Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the narrow-band imaging international colorectal endoscopic (NICE) classification. Gastrointest. Endosc. 2013; 78: 625–632]
Typ 1 Typ 2 Typ 3
kolor taki sam lub jaśniejszy niż otoczenie ciemniejszy niż otoczenie (naczynia) dużo ciemniejszy niż otoczenie (jasne ogniska)
naczynia brak lub izolowane przecinające zmianę grube brązowe naczynia dookoła jasnych struktur zaburzony układ naczyń lub miejscami brak
ujścia krypt jednorodny brak lub ciemne albo białe jednakowe kropki owalne, podłużne lub rozgałęzione jasne struktury zaburzony układ lub miejscami brak
prawdopodobne rozpoznanie niegruczolak (np. polip hiperplastyczny) gruczolak inwazyjny rak

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.