Rola wykonywania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u bezobjawowych pacjentów przed badaniem endoskopowym przewodu pokarmowego

15.09.2021
AGA rapid review and guideline for SARS-CoV-2 testing and endoscopy post-vaccination: 2021 Update.
S. Sultan, S.M. Siddique, S. Singh i wsp.
Gastroenterology, 2021;161: 1011–1029.e11

Opracowały: Karolina Moćko, dr n. med. Małgorzata Szczepanek

Skróty: NAAT (nucleic acid amplification test) – test amplifikacji kwasów nukleinowych, RT-PCR (real time polymerase chain reaction) – reakcja łańcuchowa polimerazy z wykrywaniem sygnału w czasie rzeczywistym , SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej 2

Na łamach wrześniowego numeru „Gastroenterology” opublikowano aktualizację wytycznych American Gastroenterological Association (AGA) dotyczących roli wykonywania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u bezobjawowych pacjentów przed badaniem endoskopowym górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w czasach gdy szczepieniom przeciwko temu wirusowi podlegają zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.

AGA sugeruje odstąpienie od rutynowego wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 przed badaniem endoskopowym górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym przed endosonografią, endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną i fiberosigmoidoskopią), niezależnie od statusu zaszczepienia pacjenta (zalecenie warunkowe, bardzo niska jakość danych naukowych).

Eksperci zaznaczyli, że ośrodki, które przedkładają potencjalne korzyści z testowania (uspokojenie personelu medycznego i pacjenta, wykrywanie przypadków bezobjawowych) nad szkody (obciążanie pacjentów dodatkowymi badaniami, konsekwencje uzyskania wyników fałszywie dodatnich, potencjalne opóźnienia w opiece i mniejsza wydajność endoskopii), mogą się zdecydować na wdrożenie strategii testowania przed badaniem.

W ośrodkach endoskopowych, które decydują się na wprowadzenie strategii testowania przed wykonaniem badania endoskopowego przewodu pokarmowego, AGA sugeruje wykonywanie testów molekularnych RT-PCR zamiast testów amplifikacji RNA metodami powielania łańcuchów RNA w stałej temperaturze (szybkie testy izotermiczne) lub testów antygenowych, niezależnie od statusu zaszczepienia pacjenta (zalecenie warunkowe, bardzo niska jakość danych naukowych).
Preferowane jest wykonywanie w dniu planowanej endoskopii szybkich testów RT-PCR (wyniki są dostępne w ciągu 1 h), ponieważ stanowią mniejsze obciążenie dla pacjentów. W sytuacji testowania przed zabiegiem użyteczność szybkich testów izotermicznych lub testów antygenowych jest ograniczona ze względu na niepewną czułość tych metod. Nie ma uzasadnienia dla oznaczania miana przeciwciał anty-SARS-CoV-2 przed zabiegiem.

Podczas formułowania zaleceń założono, że we wszystkich ośrodkach:

  • podczas przeprowadzania badania personel medyczny stosuje środki ochrony osobistej (przyłbicę, gogle i maskę: chirurgiczną lub N95 [lub N99 lub urządzenie filtrowentylacyjne PARP]),
  • wprowadzono badania przesiewowe pacjentów pod kątem obecności objawów COVID-19 z wykorzystaniem przesiewowej listy kontrolnej,
  • przestrzega się zasad bezpieczeństwa (dystans fizyczny, maski i higiena rąk).

Autorzy zaznaczyli, że formułując zalecenia, uwzględnili dużą rzeczywistą skuteczność szczepionek przeciwko rozpowszechnionym wariantom SARS-CoV-2. Jeśli w najbliższych miesiącach dominować będą nowe warianty wirusa, przed którymi szczepienie nie będzie chronić, ośrodki endoskopowe będą priorytetowo traktować bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów oraz konieczność minimalizacji ryzyka transmisji bezobjawowej, a taka sytuacja może wymusić aktualizację zaleceń.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.