mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
logo górne Kolegium-geriatryczne

XI Konferencja Kolegium Lekarzy
Specjalistów Geriatrii w Polsce
26–27 kwietnia, Kraków


10 lat tradycji w nowej odsłonie!
Starzenie się to okres życia, który dla jednych z nas nadejdzie wcześniej, a dla innych później. Każdy wierzy, że czas ten będzie dla niego przychylny i dobry. Podobnie wierzą nasi pacjenci. Czy możemy im pomóc, aby tak rzeczywiście było? Aby starość kojarzyła się z aktywnością, dobrym zdrowiem i wykorzystaniem zdobytego przez całe życie potencjału?
Jak optymalnie leczyć pacjenta w starszym wieku? Czy starzenie się wpływa na cele terapeutyczne? Czy i jak suplementować dietę seniora? Czy rana przewlekła to wyrok?
XI Konferencja Towarzystwa Geriatrów w Polsce jest wydarzeniem kierowanym do lekarzy niezależnie od specjalizacji, bo też i starzenie się jest problemem uniwersalnym.

Sprawdź program i dołącz do nas!


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Mam przyjemność zaprosić Państwa na XI Konferencję Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w nieco późniejszym niż zazwyczaj terminie, gdyż w dniach 26–27 kwietnia 2024 roku.

Po 10 latach przyszedł czas na zmiany. W związku z planowanym rozwojem ambulatoryjnej opieki geriatrycznej w Polsce konieczne będzie wypracowanie optymalnego modelu współpracy interdyscyplinarnej między geriatrami, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistami z innych dziedzin medycyny, którzy coraz częściej mają problemy z prowadzeniem diagnostyki i leczenia chorych w zawansowanym wieku. Dlatego też zagadnienia poruszane w trakcie konferencji w bieżącym roku mają nie tylko zwrócić uwagę na odrębności diagnostyczno-terapeutyczne u chorych geriatrycznych, ale także przedstawić kwestie związane z prewencją chorób, problemami psychologicznymi, prawnymi, socjalnymi bądź z opieką u kresu życia. W nowej formule konferencji sesje tematyczne obejmują większą liczbę zagadnień, co daje pełniejszy obraz omawianego tematu. Utrzymaliśmy w programie sesje warsztatowe, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wierzę, że Państwa udział w sesjach będzie doskonałą okazją do wzbogacenia swojej wiedzy oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z aktualnym podejściem do diagnostyki i leczenia chorób wieku podeszłego, a wnioski z debat i dyskusji okażą się przydatne w codziennej praktyce zawodowej.

Serdecznie zapraszam na konferencję!

prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego


Komitet Naukowy XI Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów w Polsce
prof. Barbara Gryglewska – Przewodnicząca
prof. Jarzy Gąsowski
dr hab. n. med. Karolina Piotrowicz
prof. Tomasz Targowski
prof. Zyta Beata Wojszel
prof. Małgorzata Sobieszczańska
prof. Katarzyna Szczerbińska
dr n. med. Hanna Kujawska

alt

piątek, 26 kwietnia

9.00

Otwarcie konferencji

prof. Jerzy Gąsowski

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

9.10

Wykład inauguracyjny: Zastosowanie nowych technologii w geriatrii

dr inż. Klaudia Proniewska

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Kraków

Sesja 1. Wybrane problemy kliniczne u chorego w starszym wieku z otyłością

9.40

Niewydolność serca u pacjenta w starszym wieku z otyłością – jakie jest najważniejsze pytanie kliniczne?

prof. Piotr Rozentryt

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownik Katedry Chorób Przewlekłych i Zagrożeń Cywilizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.00

Stłuszczeniowa choroba wątroby – czy to klinicznie istotny problem u pacjenta w starszym wieku z otyłością?

prof. Marek Hartleb

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10.20

Jak w świetle aktualnych wytycznych leczyć cukrzycę typu 2 u starszego chorego z otyłością?

prof. Maciej Małecki

Katedra Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

10.40

Stan przedcukrzycowy u pacjenta w starszym wieku – czy leczyć, a jeśli tak, to dlaczego?

dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

11.00

Leczenie hipolipemizujące u chorego geriatrycznego – najistotniejsze problemy i największe wyzwania

dr hab. n. med. Marek Klocek

Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

11.20

Panel dyskusyjny


11.40

Sesja satelitarna I


12.10

Przerwa

Sesja 2. Co nowego w optymalizacji terapii w geriatrii?

12.30

Depreskrypcja – schematy efektywnego działania

dr hab. n. med. Karolina Piotrowicz

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

12.50

Pięć najważniejszych wniosków kryteriów STOPP/START, czyli jak unikać błędów farmakoterapii u pacjentów w starszym wieku

prof. Małgorzata Sobieszczańska

Katedra i Klinika Geriatrii, Uniwersytet im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

13.10

Jakich leków unikać w leczeniu chorych w starszym wieku? Co zmienia aktualizacja kryteriów Beersa?

dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz

Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

13.30

Zasady bezpiecznego leczenia przeciwbólowego chorych w wieku starszym i podeszłym

dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

13.50

Czy możemy zoperować chorego w każdym wieku? Wiek biologiczny a wiek chronologiczny

dr hab. n. med. Jakub Kenig, prof. UJ

I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

14.10

Panel dyskusyjny


14.30

Sesja satelitarna firmy GSK

Rola szczepień w profilaktyce półpaśca

prof. Tomasz Grodzicki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


15.00

Przerwa

Sesja 3. Choroby nerek i dróg moczowych – wybrane zagadnienia

15.20

Objawy z dolnego odcinka dróg moczowych – czy pacjenci geriatryczni chorują inaczej?

prof. Piotr Chłosta

Katedra i Klinika Urologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

15.40

Jakie są wskazania do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego u starszych chorych?

dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ

Katedra i Klinika Nefrologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

16.00

Panel dyskusyjny

16.10

Przerwa


Warsztaty:

16.20-17.10

Jak nie szkodzić, chcąc pomóc – rzecz o praktycznych aspektach antybiotykoterapii

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

17.20-18.10

Leczenie przeciwbólowe w starszym wieku – czy kannabinoidy mogą być dobrym wyborem?

dr n. med. Michał Graczyk

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

sobota, 27 kwietnia

8.00

Spotkanie ordynatorów oddziałów geriatrycznych i konsultantów wojewódzkich z konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii

prof. Tomasz Targowski

Klinika i Poliklinika Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa

Sesja 4. Hospitalizacja pacjenta w starszym wieku

9.00

Zagrożenia związane z hospitalizacją – punkt widzenia geriatry

prof. Anna Skalska

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

9.20

Jak radzić sobie z pacjentem, który zachowuje się agresywnie?

lek. Aleksandra Gorostowicz

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

9.40

Czy można zmniejszyć częstość zakażeń bakteriami wielolekoopornymi na oddziałach szpitalnych?

prof. Piotr Heczko

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

10.00

Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych jako element bezpieczeństwa pacjenta w starszym wieku

prof. Bogdan Solnica

Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

10.20

Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądu opiekuńczego – udzielanie świadczeń medycznych bez zgody pacjenta, interwencje sądu opiekuńczego, praktyka sądowa dotycząca spraw o umieszczenie w ZOL

sędzia sądu rejonowego Monika Czajka

10.40

Panel dyskusyjny


11.10

Sesja satelitarna III


11.50

Przerwa

Sesja 5. Geriatryczne aspekty opieki paliatywnej

12.10

Kiedy starszy chory może trafić na oddział medycyny paliatywnej?

prof. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Zakład Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

12.30

Zakrzepica i krwotok u chorego na nowotwór – dwie strony tej samej monety

dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

12.50

Biegunka, zaparcie, wymioty – postępowanie objawowe w opiece paliatywnej

dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski

Pracownia Medycyny Paliatywnej Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.10

Leczenie odleżyn i ran przewlekłych – strategia: Działaj POKORNIEJ

dr n. med. Grzegorz Krasowski

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

13.30

Współpraca z rodziną starszego pacjenta w terminalnej fazie choroby somatycznej

dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ

Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

13.50

Panel dyskusyjny

14.10

Przerwa

Sesja 6. Wybrane aspekty żywienia i suplementacji diety u starszych chorych

14.30

Czy można rozpoznać niedożywienie u starszego chorego z otyłością, a jeżeli tak, to jak leczyć?

dr n. med. Grzegorz Krasowski

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

14.50

Prezentacja pracy, która zajęła I miejsce w ramach II Doktoranckiego i Studenckiego Spotkania Geriatryczno-Gerontologicznego

15.10

Czy samoleczenie preparatami OTC przez chorych geriatrycznych zawsze szkodzi?

dr hab. n. farm. Paweł Paśko

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

15.30

Jak zaczęła się kariera witaminy D w medycynie i dlaczego wciąż trwa?

prof. Barbara Gryglewska

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

15.50

Rozwój ciągłego kształcenia zawodowego w zakresie podstaw medycyny geriatrycznej – doświadczenia projektu PROGRAMMING COST 21122

dr hab. n. med. Karolina Piotrowicz

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

prof. Zyta Beata Wojszel

Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

16.10

Panel dyskusyjny

16.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. Jerzy Gąsowski

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji - w piątek, 19 kwietnia zapraszamy na koncert zespołu Brathanki.

Folkowo - rockowa grupa BRAThANKI powstała z inicjatywy akordeonisty Janusza Musa pod koniec roku 1998. Ich pierwsza płyta pt. Ano! została największym wydarzeniem muzycznym roku 2000. Sprzedaż przekroczyła 300 tysięcy egzemplarzy, a krążek zyskał miano multi-platyny. Kolejne albumy wzmacniały popularność, a nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i polskiego przemysłu fonograficznego “Fryderyk”, a także zagranicznych (Baltik Festival w Karlshamn w Szwecji), umocniły pozycję zespołu.

Koncert przypomni największe przeboje, piosenki takie jak: Czerwone korale, Gdzie ten który powie mi, Siebie dam po ślubie, Modliła się dziewczyna czy Heniek, z tekstami Zbigniewa Książka, które zna i śpiewa cała Polska.

Brathanki

Warunki uczestnictwa

Koszt: 40 zł (niższa cena obowiązuje do 2 kwietnia). Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zakupu, istnieje możliwość zakupu biletu dla osoby towarzyszącej).

Koncert nie będzie transmitowany online. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest finansowane ze środków Izby Polmed i MedTech.

SPONSORZY

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt: firmy@mp.pl

INFARMA

Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY. Pobierz certyfikat

III Doktorancko-Studenckie Spotkanie Geriatryczno-Gerontologiczne

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Doktorancko-Studenckim Spotkaniu Geriatryczno-Gerontologicznym, które odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku w godzinach 15.00–16.30 przed sesją główną XI Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.

Serdecznie zapraszamy słuchaczy studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych oraz studiów doktoranckich do udziału w prezentacji wyników prac badawczych, opisów przypadków oraz prac przeglądowych. Spotkanie planowane jest w systemie on-line, a udział w sesji jest bezpłatny.

Tematyka przesłanych prac powinna dotyczyć następujących zagadnień:
1. Starzenie w perspektywie biologicznej, medycznej, psychologicznej lub społecznej.
2. Osoba starsza w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
3. Technologie i rozwiązania innowacyjne zwiększające komfort i bezpieczeństwo starszych osób.

Termin zgłaszania abstraktów: 14 kwietnia 2024 roku
Abstrakty prac przygotowane w języku polskim, maksymalnie 250 słów, należy przesyłać pod adresem e-mail: klgp@cm-uj.krakow.pl

Zakwalifikowane do prezentacji abstrakty ocenia Komisja Konkursowa. W ocenie prac uwzględniane będą: wkład własny w przeprowadzenie badania, innowacyjność podjętego tematu, rzetelność przeprowadzenia badania, przygotowanie prezentacji i sposób zaprezentowania wyników w trakcie sesji (maksymalny czas prezentacji – 5 minut). Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają dyplomy ZG KLSGwP i możliwość bezpłatnej rejestracji i uczestnictwa w Konferencji. Co więcej, Autor najlepszej pracy otrzyma możliwość zaprezentowania jej podczas sesji głównej XI Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, a cały zespół badawczy otrzyma dofinasowanie publikacyjne do wysokości 800 PLN.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XI Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Spotkaniu i jednocześnie zachęcamy do udziału w Konferencji (studentom i doktorantom oferowana jest obniżona opłata konferencyjna).

dr hab. n. med. Karolina Piotrowicz

Miejsce konferencji

Park Inn by Radisson Kraków, ul. Monte Cassino 2

Opłaty

  wpłata do 15 kwietnia wpłata od 16 kwietnia
Uczestnictwo stacjonarne 290 zł 340 zł
Studenci kierunków medycznych* 160 zł 200 zł
Słuchacze studiów doktoranckich* 220 zł 260 zł
Uczestnictwo online 160 zł 160 zł

* Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy, którzy opłacą udział w konferencji w trybie stacjonarnym, będą mieli możliwość korzystania z nagrań na stronie konferencji przez rok od jej zakończenia. Osoby, które opłacą uczestnictwo online, będą mogły obejrzeć transmisję na żywo 26–27 kwietnia, a także nagrania zamieszczone na stronie internetowej przez rok od zakończenia konferencji.

Punkty edukacyjne

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie oraz 14 punktów edukacyjnych. Uczestnicy, którzy wykupią uczestnictwo online, mogą przez 30 dni od dnia rozpoczęcia udziału w szkoleniu rejestrować czas oglądania i słuchania wykładów w celu uzyskania punktów edukacyjnych i certyfikatu. Liczba punktów jest uzależniona od obejrzanych przez uczestnika wykładów: 60 minut = 1 pkt edukacyjny.

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń,
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki,
e-mail: konferencje@mp.pl, tel. 12 293 40 04.