Aktualności

 • Geriatria w minimum programowym studiów?

  Minister Zdrowia powinien wprowadzić przedmiot "geriatria" do minimum programowego studiów medycznych, a w w kontraktach NFZ z podmiotami ochrony zdrowia konieczne jest uwzględnianie specyfiki terapii i opieki geriatrycznej (inna wycena, zmiana procedur) oraz rezygnacja z ustalania granic wieku w powszechnych programach profilaktycznych - m.in. takie wnioski płyną z opracowania "Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań", przygotowanego na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Pierwszy w Opolskiem konsultant ds. geriatrii

  Wojewoda 0polski Ryszard Wilczyński wręczył powołanie na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii dr Andrzejowi Bunio. Jest to pierwszy konsultant wojewódzki ds. geriatrii na Opolszczyźnie.

 • Europejski Szczyt nt. chorób związanych ze starzeniem

  11 września we Wrocławiu rozpoczął się Europejski Szczyt na temat chorób związanych ze starzeniem - European Summit - Age Related Diseases, organizowany pod patronatem honorowym minister zdrowia Ewy Kopacz, z udziałem ministra zdrowia Francji. Jest to pierwszy ujęty w kalendarzu politycznym Prezydencji Francji Francji w Unii Europejskiej szczyt poświęcony problematyce medycznej.

 • Większe ryzyko choroby Alzheimera u osób samotnych

  Bycie samotnym w średnim wieku oznacza więcej niż swoboda i brak obowiązków. Z najnowszych szwedzkich badań wynika, że osoby żyjące w pojedynkę są bardziej narażone na chorobę Alzheimera w przyszłości.

 • O śląskiej geriatrii

  Kondycja opieki geriatrycznej w województwie śląskim była przedmiotem panelu dyskusyjnego, który odbył się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywy Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego. W spotkaniu wziął udział Jarosław Derejczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, śląscy lekarze geriatrzy, a także przedstawiciele instytucji organizujących, wspomagających i koordynujących system opieki zdrowotnej w regionie.

 • Brak geriatrów i oddziałów geriatrycznych

  W województwie lubelskim regionie mieszka około 400 tysięcy osób powyżej 60. roku życia. Tymczasem w lubelskich szpitalach nie ma ani jednego oddziału geriatrycznego, a w mieście działa tylko jedna poradnia geriatryczna.

 • Choroby układu krążenia i nowotwory najczęstsze u śląskich seniorów

  Wobec wydłużania się długości życia i spadku urodzeń systematycznie rośnie liczba osób w wieku 60 i więcej lat - ten wiek Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za początek starości. Również w woj. śląskim obserwuje się tendencję zwiększania się populacji ludzi powyżej 60. roku życia.

 • W szpitalach brakuje lekarzy geriatrów

  W całym kraju pracuje zaledwie 170 geriatrów. Na niedoborze lekarzy tej specjalności tracą pacjenci, których zwykli medycy nie umieją leczyć. Traci też budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Kielce szczepią seniorów przeciwko grypie

  Po raz kolejny rozpoczął się program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie - "JESIEŃ BEZ GRYPY" - dla mieszkańców Kielc powyżej 65. roku życia. W ramach programu miasto finansuje zaszczepienie 13 171 kielczan spełniających podane kryterium wiekowe.

 • Medycyna wieku podeszłego - perspektywy

  Według prognoz demograficznych, liczba osób w wieku powyżej 60. roku życia w połowie XXI wieku gwałtownie wzrośnie. Szacuje się, że w roku 2030, osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły 23% populacji w krajach rozwiniętych i 10% w krajach rozwijających się.

1111 artykułów - strona 111 z 112