„Nie zmultiplikujemy liczby geriatrów”

31.01.2023
Sejm