Biuletyn Geriatria

 • Biuletyn Geriatria 2/2017

  W numerze biuletynu:
  Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze
  Czy wielochorobowość jest plagą XXI wieku?
  Przeszczepienie mikrobioty jelitowej u pacjenta w podeszłym wieku – czy jest bezpieczne?
  Czy mogę już dziś rozpoznać otępienie w przebiegu choroby Alzheimera?
  Bezsenność w geriatrii – nowa klasa leków: agoniści receptorów oreksynowych
  Szczepienie przeciw grypie – nowe podejście w geriatrii?

 • Biuletyn Geriatria 1/2017

  W najnowszym numerze biuletynu:
  Nowe wytyczne postępowania w przewlekłej niewydolności serca – leczenie pacjentów w podeszłym wieku
  Niedożywienie – jakimi narzędziami oceny dysponujemy?
  Pacjent przewlekle cewnikowany – jak rozpoznać i leczyć zakażenie układu moczowego?
  Przewlekła antykoagulacja z zastosowaniem dabigatranu u chorych z migotaniem przedsionków – uwaga na szczupłych pacjentów
  Ciężkie zakażenie Clostridium difficile u 79-letniej chorej nieskutecznie leczonej wankomycyną z metronidazolem
  Poważnie niedożywiony pacjent geriatryczny – uwaga na zespół ponownego odżywienia

 • Biuletyn Geriatria 2/2016

  A w numerze: Antybiotykoterapia w geriatrii – interakcje, Nadciśnienie tętnicze u pacjentów w starszym wieku – od epidemiologii do leczenia, Postępowanie w cukrzycy u pacjentów przebywających w placówkach opieki długoterminowej, Najważniejsze informacje na temat aktualnych rodzajów opatrunków w leczeniu ran w opiece długoterminowej, Leczenie cukrzycy u osób w wieku podeszłym oraz przegląd aktualnych badań.

 • Biuletyn Geriatria 1/2016

  W najnowszym numerze biuletynu: antybiotykoterapia w geriatrii, rokowanie u chorych w podeszłym wieku, leczenie ruchem osób w starszym wieku z różnymi dysfunkcjami, niedożywienie pacjentów w podeszłym wieku z chorobą nowotworową.

 • Biuletyn Geriatria 3/2015

  Zachęcamy Państwa do czytania on-line lub pobrania i wydrukowania w formie gazetki.

 • Biuletyn Geriatria 2/2015

  Zachęcamy Państwa do czytania on-line lub pobrania i wydrukowania w formie gazetki.

 • Biuletyn Geriatria 1/2015

  Zachęcamy Państwa do czytania on-line lub pobrania i wydrukowania w formie gazetki.