Leczenie objawów depresyjnych u pacjenta w starszym wieku z somatyczną wielochorobowością

Leczenie objawów depresyjnych u pacjenta w starszym wieku z somatyczną wielochorobowością
12.05.2017
Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych UJ CM, Kraków