Farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie u chorych w paliatywnym stadium CHF cz 1.

Farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie u chorych w paliatywnym stadium CHF cz 1.Ocena: (5.00/5 z 2 ocen)
09.08.2017
Dr n. med. Piotr Sobański, Przewodniczący Europejskiej Grupy Roboczej ds. Opieki Paliatywnej w Niewydolności Serca
Palliativzentrum Hildegard, Bazylea, Szwajcaria