Czy są jeszcze jakieś niewyjaśnione kwestie dotyczące docelowych wartości ciśnienia tętniczego i celów terapeutycznych u starszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?

17.01.2020
prof. Giuseppe Mancia, Włochy
Rozmowa została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie