Pochodne sulfonylomocznika w starszym wieku

16.10.2020
prof. Chantal Mathieu, Belgia
Rozmowa została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie