Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej – wciąż enigma?

27.08.2021
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa