Ocena ryzyka krwawienia u chorych w wieku podeszłym

29.04.2022
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Grochowski w Warszawie