Ogólne zasady leczenia operacyjnego w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

10.02.2023
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle
Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok