Niepokojące objawy u pacjenta w podeszłym wieku na przykładzie zapalenia płuc

08.06.2016
prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM w Krakowie
Realizacja nagrania 3KStudio